Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Süreyya Elif Aksoy, İsviçre’nin Zürih kentinde, T.C. Zürih Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde bir sunum gerçekleştirdi. “Kadınları Türk Edebiyatında Saymak: Kadın Yazarların Toplumsal Profili Üzerine” başlıklı konuşmasında Aksoy, toplumsal cinsiyet ve edebiyat ilişkisinin Batı’da ve Osmanlı-Türk edebiyatındaki seyri hakkında genel bir çerçeve çizerek, Lou Andreas-Salomé, Mihrî Hatun, Leylâ Erbil, Gülten Akın gibi yaz

arlardan örnekler verdi. Kadın/Woman 2000 dergisinde yayımlanmış olan Çimen Günay-Erkol ile ortak makalesindeki toplumsal veri analizi sonuçlarına da yer veren Aksoy, kadınların yazar olarak gelişimi ve kendilerini kabul ettirebilmelerinde, ailelerinin desteğinin yanı sıra aydın çevrelerin tutumunun da önemine işaret etti. Toplantıya katılan İsviçre Türk toplumu üyeleri, sunuma büyük ilgi gösterdi.

T.C. Zürih Başkonsolosluğu Dünya Kadınlar Günü Etkinliği’nde Dr. Öğr. Üyesi Süreyya Elif Aksoy’u konuk etti.
Etiketlendi: