Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Etkinliklerinin ilkini “Eleştirel
Erkeklik İncelemelerinin Edebiyat
Çalışmalarına Katkısı” başlıklı
konuşmayla yaptık.
Dr. Öğr. Üyesi Çimen Günay-Erkol
toplumsal cinsiyet çalışmalarının
yükselen alanlarından olan erkeklik
incelemelerinde geliştirilen kavram ve
bakış açılarını özetleyerek başladığı
konuşmasında Orhan Kemal ve Ahmet
Hamdi Tanpınar’ın romanları üzerine
gözlemlerini öğrencilerimizle paylaştı.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Etkinliklerinin ilkini “Eleştirel Erkeklik İncelemelerinin Edebiyat Çalışmalarına Katkısı” başlıklı söyleşiyle gerçekleştirdi.