700’den fazla lisans ve 200’e yakın lisans üstü mezunuyla, Fen Edebiyat Fakültesi öğrencilere, çağdaş bilginin üretiminde temel disiplinler olan, beşeri bilimler ve sosyal ve davranış bilimleri alanlarında deneyimleyerek öğrenmeye ve keşfetmeye dayalı heyecan verici bir yolculuğa çıkma imkanı sunar.
Fakültemiz bünyesinde İletişim Bilimleri, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, Sosyoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerini barındırır. Bunun yanında üniversitemizin lisans düzeyindeki neredeyse tüm öğrencileri öğrenim hayatları süresince en az bir kez Fen Edebiyat Fakültesi ile yolları kesişir. Zira üniversite geneline açılan Genel İletişim, Genel Psikoloji, Sosyoloji, Kültür Kuramı, Modernite ve Tüketim Toplumu ile bütün matematik ve kimya kitle dersleri, fakültemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Farklı disiplin ve bölümlerin kesişim ve bağlantı noktası olan Fakültemiz bu özelliğiyle, Doğuş Üniversitesi’nin eğitici misyonunun da merkezinde yer almaktadır.

Öğrencilerimizin ayrıca Fen Edebiyat Fakültesi’ndeki diğer bölümlerde veya diğer fakültelerden bölümlerde Yan Dal veya Çift Anadal yaparak, iki farklı alanda uzmanlaşma şansı da bulunmaktadır.

Farklılıkların, küreselleşmenin ve hızlı değişimin öne çıktığı günümüz dünyasında, temel bilimler alanında üst düzey bir eğitimin hayata ve profesyonel yaşama en iyi hazırlık olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla öğrencilerimizi bilgili, eleştirel düşünebilen, yaratıcı biçimde problem çözebilen ve özgüven sahibi bireyler olmaları yönünde geliştiriyoruz. Fen Edebiyat Fakültesi olarak, bir yandan bilimsel bilginin gelişimine katkı sağlarken, diğer yandan geleceğin iş insanlarını, düşünürlerini ve liderlerini hayata hazırlıyoruz.

Prof. Dr. Barış ÇOBAN
V. Dekan