Fen-Edebiyat Fakültesi yalnız beşeri bilimler ve sosyal ve davranış bilimleri alanlarındaki bölümleriyle değil, tüm üniversite öğrencilerine sunduğu farklı kitle dersleriyle de üst düzey eğitim vermeyi hedefler. Fakültemiz, öğrencilerin bireyleri ve toplumları, farklı kültürleri, dil ve edebiyatları anlama yolunda eleştirel ve analitik düşünme, problem çözme ve iletişim becerileri geliştirerek bilgili, özgüven sahibi ve etik değerleri benimsemiş yurttaş ve meslek sahipleri olmalarını destekler.

Bu bağlamda Fen-Edebiyat Fakültesi, verdiği üst düzey eğitimle öğrencilerin entelektüel ve mesleki gelişimlerini desteklerken, onlara bilimsel araştırma, toplumsal sorumluluk, etik değerlere bağlılık, farklılıklara saygı, yaşam boyu öğrenme ve bizi saran dünyayı tanımanın yollarını öğretir.