İc-sayfa2

Arş. Gör. Harun Özalp'in Makalesi Uluslararası Hakemli Dergide Yayınlandı

Özalp, H . (2019). DEVLET, MİLLİYETÇİ TÜRKLER VE PKK KISKACINDA KÜRTLER: "BÜYÜK ADAM KÜÇÜK AŞK" FİLMİNİN SOSYOLOJİK FİLM ELEŞTİRİSİ BAĞLAMINDA ANALİZİ. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, (1), 37-54. ISSN 2687-2641 Retrieved from http://dergipark.org.tr/usbad/issue/47410/591388