Akademik Kadro

Prof. Dr.

Bora ATAMAN

Fen-Edebiyat Fakültesi / İletişim Bilimleri

Biyografi

Bora Ataman Doğuş Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İletişim Bilimleri profesörüdür. Lisans ve yüksek lisans dereceleri Marmara Üniversitesi'ndendir. Ayrıca London School of Economics'ten İletişim, Medya ve Kalkınma alanında yüksek lisans derecesi vardır. Halen aktivist yurttaş gazetecilik, medya aktivizmi ve karşı gözetim ve gazeteci güvenliği gibi konular üzerinde çalışmaktadır. Prestijli akademik dergilerde makaleleri yayımlanmış ve uluslararası konferanslarda sunumlar yapmıştır.