Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi

Başak BİTİK

Fen-Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı

Dekan Yardımcısı

Biyografi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Başak Bitik, Doktora derecesini İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nde Evliya Çelebi Seyahatnâme’sinde Kurmaca üzerine yaptığı teziyle aldı. İlgi alanları; modern ve klasik Türk edebiyatında duygular, tasavvuf edebiyatı, klasik Osmanlı şiiri ve seyahat edebiyatıdır.