Türk Dili ve Edebiyatı’nın bilinen en eski örneklerinden 8. yüzyıla ait Orhon yazıtları, Danimarkalı dilbilimci V. Thomsen tarafından 1893 yılında çözümlenerek bilim dünyasına tanıtılmıştır. Köktürk yazısının okunuşunun 125. Yılı nedeniyle Moğolistan’ın UlanBator şehrinde 1-7 Haziran tarihlerinde “Orhun’dan Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu” düzenlenmektedir. Dr. Öğr. Üys Başak Bitik “Engüşt-ber-dehen: Hayret Duygusunun Osmanlı Dönemi Metinlerindeki Temsili Üzerine” başlıklı bildirisiyle sempozyuma katılacaktır.

 

Dr. Öğr. Üys Başak Bitik “Engüşt-ber-dehen: Hayret Duygusunun Osmanlı Dönemi Metinlerindeki Temsili Üzerine” başlıklı bildirisiyle Orhun’dan Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu’na katılacaktır.