Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Çürük’ün, “Orhon Yazıtlarında Birleşik Sözcükler (Compound Words in Orkhon Script” başlıklı makalesi yayımlandı.

 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi 22, 1 (2018) 42-51. e-ISSN: 2602-4934.

Makalenin özeti şöyle:

Birleştirme yöntemi, Türkçede en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Sadece Türkiye Türkçesinde değil, Eski Türkçede de birleştirme yönteminden yararlanılmıştır. Bu çalışmada, Orhon Yazıtları’nda yer alan birleşik sözcüklerincelenmiştir. Birleşik sözcükler öncelikle yapısal açıdan ele alınmıştır. Birleşikleri oluşturan bileşenlerin kök, türemiş ya da birleşik yapıda olup olmadığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Buna göre birleşik sözcükler tümleyen, niteleyici ve sıralı birleşik olarak üç gruba ayrılmıştır. Ayrıcabirleşik sözcükler iç merkezli ya da dış merkezli olmaları bakımından da değerlendirilmiştir. Son olarak birleşik sözcükler anlamsal açıdan incelenmiştir.

Birleşik sözcükleri oluşturan bileşenlerin anlamsal açıdan nasıl değişimlereuğradıkları tespit edilmiştir.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Çürük’ün, “Orhon Yazıtlarında Birleşik Sözcükler (Compound Words in Orkhon Script” başlıklı makalesi yayımlandı.
Etiketlendi: