Yürütücü Prof. Dr. Barış ÇOBAN
Üye Doç. Dr. Gülşen SAYIN
Üye Dr. Öğr. Üys. Hasan Galip BAHÇEKAPILI