Yürütücü

Prof. Dr. Barış ÇOBAN

Üye

Prof. Dr. Gülşen SAYIN

Üye

Dr. Öğr. Üys. Hasan Galip BAHÇEKAPILI

Üye       

Dr. Öğr. Üyesi Başak Bitik

Üye       

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Telseren Ömeroğlu