Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Çürük’ün, “Orhon Yazıtlarında Birleşik Sözcükler (Compound Words in Orkhon Script” başlıklı makalesi yayımlandı.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Çürük’ün, “Orhon Yazıtlarında Birleşik Sözcükler (Compound Words in Orkhon Script” başlıklı makalesi yayımlandı.  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi 22, 1 (2018) 42-51. e-ISSN: 2602-4934. Makalenin özeti şöyle: