İc-sayfa2

Arş. Gör. Rabia Eşiyok'un Yayımlanan Kitap Bölümü Hakkında

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümü araştırma görevlilerinden Rabia Eşiyok’un Logos Berlin yayınlarından Germanistik in der Türkei 19: Beiträge zum literarischen Übersetzen in der Türkei: Neue Aspekte und Perspektiven kitabında Prof. Dr. Mehmet Tahir Öncü ile “A Humanist Translator: Orhan Burian as an Agent of Change” başlıklı kitap bölümü yayımlandı.