Bölüm Başkanından

Sosyoloji kısaca insan ve toplum ilişkilerini, toplumsal yapı ve kurumları inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. Doğuş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü olarak, içinde yaşadığı toplumu anlamaya ve incelemeye meraklı, araştırmacı yeteneği güçlü, toplumsal gelişmelere karşı duyarlı ve bilinçli, eleştirel düşünmeyi önemseyen, etik değerleri benimseyen, araştırmayı seven bireyler yetiştirmek temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Hem bir bilim dalı hem de bir meslek alanı olarak sosyolojiye olan ilginin her geçen yıl arttığını gözlemlenmektedir. Mezun olduktan sonra mesleklerini başarıyla sürdürebilmeleri için öğrencilerimize yerel ve küresel düzeyde toplumları bilimsel yöntemlerle çözümleme yeteneği kazandırırken, eleştirel aklı ve çözüm odaklı incelemeyi geliştiren, öğrencileri düşünmeye sevk eden bir eğitim sunmak temel misyonlarımız arasındadır.  Bu sayede öğrenciler eğitimleri boyunca edindikleri nitel ve nicel araştırma becerilerini ve toplumsal sorunları analiz yeteneklerini hayatlarının çeşitli alanlarına uygulayabilir ve geleceğin inşasında etkin rol alabilirler. Öğrencilerimizin iş hayatına atılabilecekleri geniş bir yelpaze mevcuttur. Kamu ve özel sektörde sosyologlara gereksinimin arttığı görülürken ileride bu gereksinimin daha da artacağını öngörülmektedir. Sosyologlar, çeşitli bakanlıklar, kamu kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar tarafından uzman/araştırmacı olarak görevlendirilebilir, formasyon edindikleri takdirde felsefe grubu öğretmeni olarak da çalışabilirler. Özel sektörü tercih eden sosyologlar ise şirketlerde araştırmacı olarak çalışabilir, insan kaynakları, araştırma-geliştirme departmanları gibi birimlerde görev alabilmektedirler.

Doğuş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü olarak temel toplumsal kavramları ve perspektifleri tanıyıp eleştirel bir bakış açısıyla tartışabilen, olayları ve olguları objektif bir şekilde yorumlayabilen,  disiplinler arası yaklaşımı benimseyen ve siyasal ve toplumsal değişimleri bilimsel yöntemlerle araştıran sosyologlar yetiştirmek en önemli önceliğimizdir.Prof. Dr. Esra KÖTEN
Bölüm Başkanı