Dekanlık

DekanProf. Dr. Esra KÖTENekoten@dogus.edu.tr
Dekan YardımcısıDr. Öğr. Üyesi Umut ELDEMueldem@dogus.edu.tr
Dekan YardımcısıDr. Öğr. Üyesi Meriç KURTULUŞmkurtulus@dogus.edu.tr
Fakülte SekreteriZuhal SEVEN ŞERBETÇİzseven@dogus.edu.tr