Fakülte Kurulu

 Fen-Edebiyat Fakültesi V. Dekanı Prof. Dr. Mesut KUMRU
 Profesör Temsilcisi Prof. Dr. Bora ATAMAN
 Profesör Temsilcisi Prof. Dr. Barış ÇOBAN
 Profesör Temsilcisi Prof. Dr. Mine GÜVEN
 Doçent Temsilcisi Doç. Dr. Yelda ÖZKOÇAK
 Doçent Temsilcisi Doç. Dr. Sevcan KARAKOÇ
 Doktor Öğretim Üyesi Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Aslı Telseren ÖMEROĞLU
 İletişim Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Barış ÇOBAN
 İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gökçen KARA
 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mine GÜVEN
 Matematik Bölümü V. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahaddin SİNSOYSAL
 Psikoloji Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi  Barkan ESKİİLİ
 Sosyoloji Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aslı TELSEREN ÖMEROĞLU
 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Süreyya Elif AKSOY