Komisyonlar

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Prof. Dr. Gülşen SAYIN

Prof. Dr. Barış ÇOBAN

Dr. Öğr. Üyesi HasaN BAHÇEKAPILI

Dr. Öğr. Üyesi Başak BİTİK

Dr. Öğr. Üyesi Aslı TELSEREN ÖMEROĞLU

  

Kalite Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Murat SAYIM

 

İç Denetim Kalite Kontrol Komisyonu 

Prof. Dr. Bora ATAMAN

Dr. Öğr. Üyesi Murat SAYIM