Komisyonlar

İç Denetim Kalite Kontrol Komisyonu 

- Prof. Dr. Bora ATAMAN

- Dr. Öğr. Üyesi Murat SAYIM

Kalite Sorumlusu

- Dr. Öğr. Üyesi Murat SAYIM

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

- Prof. Dr. Mine Güven
- Dr. Öğr. Üyesi Barkan Eskiili
- Dr. Öğr. Üyesi Özlem Erkmen
- Dr. Öğr. Üyesi Elif Türker Gümüş
- Dr. Öğr. Üyesi Bülent Ayyıldız
- Dr. Öğr. Üyesi Umut Eldem

Yatay Geçiş Komisyonu
- Prof. Dr. Mine Güven
- Dr. Öğr. Üyesi Barkan Eskiili
- Dr. Öğr. Üyesi Özlem Erkmen
- Dr. Öğr. Üyesi Elif Türker Gümüş
- Dr. Öğr. Üyesi Bülent Ayyıldız
- Dr. Öğr. Üyesi Umut Eldem

Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

- Prof. Dr. Mine Güven

- Dr. Öğr. Üyesi Murat Sayım

- Dr. Öğr. Üyesi Ali Gökçen Özdem

Uygulamalı Eğitimler Alt Komisyonu

- Prof. Dr. Mine Güven

- Dr. Öğr. Üyesi Sema Üstün Külünk

- Dr. Öğr. Üyesi Aslı Takanay