Bölüm Başkanından

 

Türkiye'de ilk kez Doğuş Üniversitesi'nde, İletişim Bilimleri Bölümü Fen - Edebiyat Fakültesi içinde açılmıştır. Öğrenciler alanlarıyla ilgili iki yıllık bir genel bilgilenmeden sonra bilinçli tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmaya yönelmektedirler.

İletişim Bilimleri Bölümü, bireylerin, grupların ve kurumların davranışlarını ve kitle iletişim sistemlerini bilimsel yöntemlerle incelemeye ve iletişim süreçleri konusundaki bilgilerin ilgili alanlardaki uygulamalarının yöntem ve stratejilerini geliştirmeye yönelik eğitim vermeyi hedefler. Bu hedef doğrultusunda, İletişim Bilimleri Bölümü'nün dört yıllık lisans programının ilk iki yılında sosyal bilimlerdeki farklı disiplinlere ilişkin derslere, son iki yılında ise alan derslerine ağırlıklı olarak yer verilmektedir. Öğrencilerin dar bir alanda uzmanlık becerilerini geliştirmeyi hedeflemek yerine, onların, nitelikleri değişen ve gelişen toplum ile teknolojileri izleyebilecek, iletişim olgusunu çok yönlü olarak irdeleyebilecek, bu alanda kendi kendilerini eğitebilecek, iletişim konularına uygun stratejiler belirleyerek sonuçlarının ölçme ve değerlendirmelerini yapabilecek nitelikte iletişimciler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.

Programımızda Medya (Gazetecilik, Radyo-Televizyon Yayıncılığı), Sinema, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler alanlarına yönelik zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, son iki yılda, seçmeli derslerini ilgi duydukları alanda yoğunlaştırarak uzmanlığa yönelebilirler. 

Prof. Dr. Barış ÇOBAN

Bölüm Başkanı