Bölüm Başkanından

Çeviri, yaşamımızın hemen her alanında gereksinim duyulan bir hizmet türüdür. Çeviri hizmetleri sektörü, son 10 yılda istikrarlı bir biçimde büyümüş olup binlerce kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır. Halen çeviri pazarının büyük bölümünü İngilizce-Türkçe çeviri hizmetleri oluşturmaktadır ve özellikle çevrimiçi sözlü çeviri ve düzenli web içeriği güncellemeleri konusundaki uluslararası talebin artışıyla birlikte sektörün büyüme trendini sürdüreceği düşünülmektedir. Bu nedenle, İngilizce-Türkçe arasında kültür ve iletişim uzmanı olarak görev yapacak donanımlı çevirmen talebinin de artması beklenmektedir.

Doğuş Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık lisans programı, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi yeterlilikleri ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Çevirmen Ulusal Meslek Standardı çerçevesinde hazırlanmıştır. Dört yıllık programın tasarlanması aşamasında ülkemizde 1980’li yıllardan beri verilmekte olan çeviri eğitiminde edinilmiş deneyim ve bilgi birikiminden yararlanılmıştır.

Programımızın amacı, çalışma dillerini en üst düzeyde kullanabilen, çeviri alanındaki güncel kuramsal yaklaşım, teknik ve uygulamalara hakim ve çeşitli alanlarda (örn. hukuk, siyaset, iktisat ve uluslararası ticaret) uzmanlık alan ve terim bilgisi geliştirerek yazılı/sözlü metinlerin çevirisinde uygulama deneyimi edinmiş çevirmenler yetiştirmektir.

Programımızda öncelikle geleceğin iletişim uzmanlarının gereksinim duyacağı ikidilli yetkinlikleri geliştirmeye yönelik dil becerileri dersleri sunulmaktadır (örn. Çevirmenler için Türkçe, Sözlü İletişim Becerileri ve Yazılı İletişim Becerileri). Meslek dersleriyse kuram ve uygulama arasında bir denge kurulmaya çalışılarak tasarlanmıştır. Kuramsal derslerde (örn. Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi, Çeviriye Kuramsal Yaklaşımlar, Çeviride Güncel Konular) alana bütüncül bir bakış kazandırılırken sözlü ve yazılı çeviri modüllerindeki uygulama dersleriyle (örn. Toplum Çevirmenliği, Ardıl Çeviri, Teknik Çeviri, Hukuk Metinleri Çevirisi) çok yönlü uygulama deneyimi sunulmaktadır. Programımızın bir ayrıştırıcı özelliğiyse, öğrencilerimize İngilizce dışında bir yabancı dilde yetkinlik kazanmaları için 8 yarıyıl boyunca ikinci bir yabancı dilde seçmeli ders alma olanağının sağlanmasıdır.

Mütercim ve Tercümanlık bölümü mezunları, çeşitli alanlarda istihdam edilebilmekte olup bunların arasında yayınevleri, çeviri büroları, bakanlıklar, üniversiteler, bankalar, hukuk büroları ile turizm, dış ticaret ve medya gibi sektörlerde faaliyet gösteren çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşları bulunmaktadır. Ayrıca yeni medya ve dijital oyun sektörlerindeki kariyer olanaklarından yararlanarak metin yazarı ya da içerik editörü olarak istihdam edilen ya da özel çeviri bürosu açarak kendi çalışma alanını oluşturan mezunlar da bulunmaktadır.

Prof. Dr. Mine GÜVEN
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı

Bu Bölüm, üniversitelerin çeviri eğitimi veren akademik programları için düzenlenmiş olan Phrase Academic Edition platformuna ücretsiz erişim hakkına sahiptir.

phrase_logo_default