Yandal/Çift Anadal Olanağı

YANDAL

Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır. Kayıtlı olduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve yan dal programını en az 2,00 genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye, mezun olduğu yarıyıl sonunda “Yandal Sertifikası” verilir.

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğrencileri için önerilen yandal programları şöyledir:

  • İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
  • Psikoloji (İngilizce)
  • İşletme (İngilizce)
  • Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

ÇİFT ANADAL

Çift Anadal Programı’nın amacı, kayıtlı olduğu diploma programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri de dikkate alınarak, aynı zamanda ikinci bir dalda Lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğrencilerinin de aşağıdaki tabloda gösterilen bölümde ÇAP yapma hakları bulunmaktadır.

 ANADAL ÇAP
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık İngiliz Dili ve Edebiyatı

*** İngilizce Mütercim ve Tercümanlık programda Çift Anadal veya Yandal yapmak isteyen, ancak eğitim dili Türkçe olan bir programa devam eden öğrencilerin İngilizce Dil Belgesi (YDS 75, YÖK-DIL 75) veya İngilizce Hazırlık başarı şartını sağlamaları gerekmektedir.

Çift Anadal (ÇAP) ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.