Dekanlık

V. DekanProf. Dr. Turgut ÖZKAN 
Dekan YardımcısıDr.Öğr.Üyesi Başak BİTİK bbitik@dogus.edu.tr
Dekan YardımcısıDr. Öğr. Üyesi Murat SAYIMmsayim@dogus.edu.tr
Fakülte SekreteriZuhal SEVENzseven@dogus.edu.tr