Dekanlık

DekanProf. Dr. Bahaddin SİNSOYSALbsinsoysal@dogus.edu.tr
Dekan YardımcısıDr. Öğr. Üyesi Ali Gökçen ÖZDEM  aozdem@dogus.edu.tr
Dekan YardımcısıDr. Öğr. Üyesi Murat SAYIMmsayim@dogus.edu.tr
Fakülte SekreteriZuhal SEVENzseven@dogus.edu.tr