Misyon-Vizyon

Misyon

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün misyonu, uluslararası platformlarda düşüncelerini ifade edebilecek yabancı dil yeterliliğine sahip, küreselleşen dünyada araştıran, sorgulayan, empati kurabilen ve toplumda etkin rol alan bireyler yetiştirmektir.  

Vizyon

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün vizyonu, evrensel değerleri ilke edinmiş, farklı kültürleri anlama ve analiz etme yeteneğini ön planda tutan, diğer kurumlarla işbirliğine açık, uluslararası düzeyde eğitim sunan bir bölüm olmaktır.