Misyon-Vizyon

Misyon
Doğuş Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümümüz küreselleşen dünyanın araştıran, sorgulayan, empati kurabilen ve toplumda etkin rol alan bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ders müfredatımız öğrencilerimizi okumaya ve yorum yapmaya ve böylece analitik düşünebilmeye yönlendirmektedir. Temel ilkemiz öğrencilerimizi özgüvenli bireyler olarak yetiştirebilmek ve onlara anadil düzeyinde İngilizce dil bilgisi vermenin yanında onlara düşünme becerisi kazandırabilmektir. Ders içeriklerimiz öğrenciyi hazır bilgiden uzak tutacak ve onları  üretmeye yönlendirecek şekilde hazırlanmıştır. Böylece öğrencilerimiz mezun olduklarında seçtikleri mesleklerde özgüvenli, mesleki etik sahibi, başarılı ve yenilikçi bireyler olacaklardır. Öğrencilerimize sunduğumuz akademik danışmanlık ve rehberlik hizmeti ile öğrencilerimizin mezuniyet sonrası seçecekleri mesleklerine yönelik de onlara danışmanlık sağlamaktayız. Öğrencilerimiz bölümümüze geldiği günden itibaren sadece mezun edene kadar değil mezuniyet sonrasında da mesleki hayatlarında onları desteklemekteyiz. Düzenlemiş olduğumuz mezun toplantıları ile hem mezun öğrencilerimizi takip ediyor hem de onların karşılaştığı zorluklarda onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mezun öğrencilerimizle söyleşiler düzenleyerek deneyimlerini devam eden öğrencilere aktarmalarına yardımcı olamaya çalışıyoruz. 
Doğuş Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü olarak öğrencilerimize çok çeşitli alanlarda eleştirel okuma alıştırması yaptırarak eserlere ilişkin anlayışlarını zenginleştirmeleri önceliklerimizden biridir. Öğrencilerimize edebiyat sevgisi kazandırmayı hedefliyoruz. Müfredatımıza koyduğumuz karşılaştırmalı edebiyat, post-kolonyal edebiyat, ve azınlık edebiyatı dersleri ile sadece İngiliz Dili ve Edebiyatı değil aynı zamanda diğer ülkelerin edebiyatları ve kültürleri hakkında bilgi edinme olanağını sağlamaya çalışıyoruz. 
Vizyon

Son yirmi yılda, İngiliz Dili Edebiyatı büyük ölçüde değişmiş, dünya edebiyatını da içine alarak çok boyutlu ve disiplinler arası bir çalışma alanı haline gelmiştir. İngiliz edebiyatı, İngiltere sınırlarının ötesine geçerek aynı zamanda hem İngiltere’yi hem de tüm dünyayı kapsayacak şekilde genişlemiştir. Bölüm derslerimiz dünya edebiyatı; popüler kültür; Soğuk Savaş edebiyatı; Asya Amerikalı edebiyatı, Latin Amerika edebiyatı, Afrikalı-Amerikalı edebiyatı ve diğer azınlık edebiyatları; edebiyat ve çağdaş müzik; Devrimci kadın yazarlar; İngiliz tiyatrosu gibi çok geniş bir çerçevede çalışma alanı sunmaktadır. Derslerimizde odak noktamız öğrenci merkezli bir eğitim sunmak ve öğrencilerimizin yorum becerilerini geliştirebilmek ve çok yönlü, analitik ve sorgulayıcı düşünebilmelerini sağlayabilmektir.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde anlatılan konular kültür, tarih ve politika gibi alanlarla ilişki içinde ele alınarak analitik ve eleştirel düşünmenin geliştirilmesi hedeflenir. Temel amaç öğrencileri hem dil hem de kültürle donatarak sözlü ve yazılı becerilerini geliştirmektir.