Bölüm Başkanından

Üniversitemizin 1997 yılında ilk kurulan bölümlerinden olan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 4 yıllık örgün eğitim verilmektedir. Küresel dünyanın araştıran, sorgulayan, empati kurabilen ve toplumda etkin bireylerini yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Lisans eğitimleri boyunca, öğrencilerimiz eğitim dili olan İngilizceyi ileri düzeyde, sözlü ve yazılı kullanma becerisi edinmeye ek olarak farklı dünya kültürlerine dair tarihsel bir perspektif de kazanmaktadır. Öğretim programı içerisinde, İngiliz edebiyatının türleri ve dönemleri, metin çözümleme, eleştiri, Amerikan edebiyatı ve karşılaştırmalı edebiyat alanlarında dersler ve Eleştirel Düşünme, Dilbilim ve Çeviri Çalışmaları gibi alanı destekleyen dersler bulunmaktadır. Küreselleşme farklı kültürleri anlama ve çözümlemeyi beraberinde getirmiştir. Biz de bu gerekliliği, bölümümüzde “İngiliz” edebiyatı çalışmalarının ötesinde “İngilizce” edebiyat konusunda farkındalık sağlamak olarak algılayarak, öğrencilerimizin Sömürgecilik Sonrası Edebiyat gibi seçmeli alan derslerini almalarını ve İngilizce konuşulan diğer ülkelerin edebiyatları üzerine de çalışmalarını sağlıyoruz. Bu bağlamda öğrenciler, kültür ve bağımsızlık gibi güncel konuları, emperyalizm, imparatorluk tarihi ve de-kolonizasyon çerçevesinde öğrenmektedir. Yine bu konuyla bağlantılı olarak, öğrencilerimize ikinci bir yabancı dil öğrenme imkânı da sunuyoruz.

Yukarıda bahsedilen tüm bu derslere ek olarak, farklı disiplinlerden sunulan seçmeli dersler sayesinde öğrencilerimize disiplinlerarası akademik çalışma yapmaları için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırılmaktadır. Öğrencilerimizin çift ana dal ve yan dal yapma olanakları da bulunmaktadır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı mezunlarımız, akademik alanda çalışmaya devam edebilecekleri gibi, reklam sektöründe metin yazarlığı ve yayınevlerinde çevirmenlik ve editörlük, kamu ve özel medya kuruluşları, turizm sektörü gibi alanlarda geniş iş imkânlarına da sahiptirler. Ayrıca, eğitim sektöründe kariyer sahibi olmayı planlayan mezunlarımız eğitim kurumlarında İngilizce öğretmeni veya okutman olarak çalışabilmektedirler.

Dr. Öğr. Üyesi Murat SAYIM

Bölüm Başkanı