Bölüm Başkanından

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün en önemli özelliği edebiyatı öğrencilere çağdaş düşünce ve kültür akımları ile ilişkilendirerek ve disiplinlerarası geniş bir bakış açısı ile sunmasıdır. Geniş bir kültürel yelpazeye yayılan bölüm dersleri öğrencilerimize bir yandan yaşamlarının her alanında yararlanabilecekleri çağdaş bir eğitim sağlarken, diğer yandan bireyi, toplumları ve kültürleri anlamalarına yardımcı olur.

Dört yıllık lisans programında yer alan kompozisyon, araştırma teknikleri ve çeviri dersleri öğrencilerin etkin bir biçimde İngilizce okuma ve yazma becerilerini geliştirir. Roman, kısa öykü, şiir, tiyatro ve deneme türünde yazılmış belli başlı metinlerin tarihsel ve sosyo-kültürel bir bağlamda tartışıldığı edebiyat derslerinde ise bu türler ve metinler derinlemesine incelenir. Programda ayrıca İngiliz Edebiyatı Tarihi, Mitoloji ve Edebiyat Kuramı ve Eleştiri gibi temel uzmanlık konularını kapsayan derslere de yer verilir.

Ders programımızda yer alan Psikoloji, Sosyoloji, Kültür Kuramı, Genel İletişim, Modernite ve Tüketim Toplumu, Küreselleşme, Girişimcilik dersleri öğrencilerimizin entelektüel ve mesleki donanımını destekleyen derslerdir. Ayrıca öğrencilerimiz isterlerse çeşitli uzmanlık dallarında, çift anadal diploması veya yandal sertifikası alabilecekleri bir eğitim programını da izleyebilirler.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri üniversitelerarası öğrenci değişim programlarına da katılabilirler. Üçüncü yarıyıldan itibaren koşulları sağlayan öğrencilerimiz Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programı kapsamındaki üniversitelerde yurtdışı deneyimi edinebilirler.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları eğitim kurumlarında, üniversitelerde, yayınevlerinde, büyükelçilik ve konsolosluklarda, medya kuruluşlarında, halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında çalışmakta ya da akademik kariyer yapmaktadırlar.

Dr. Öğr. Üyesi Simla Ayşe DOĞANGÜN
Bölüm Başkanı