Yandal/Çift Anadal Olanağı

YANDAL

 

Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır. Kayıtlı olduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve yan dal programını en az 2,00 genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye, mezun olduğu yarıyıl sonunda “Yandal Sertifikası” verilir.

 

ÇİFT ANADAL

 

Çift Anadal Programı’nın amacı, kayıtlı olduğu diploma programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri de dikkate alınarak, aynı zamanda ikinci bir dalda Lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri sosyal ve beşeri bilimlerin her alanında Çift Anadal Programı’na başvurabilirler.

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri halihazırda aşağıdaki tabloda gösterilen bölümlerle ÇAP yapmaktadırlar.

 

ANADAL ÇAP_1 ÇAP_2 ÇAP_3 ÇAP_4 ÇAP_5
 İngiliz Dili ve Edebiyatı İletişim Bilimleri Sosyoloji Psikoloji Türk Dili ve Edebiyatı Uluslararası Lojistik

 

*** İngiliz Dili ve Edebiyatı programda Çift Anadal veya Yandal yapmak isteyen, ancak eğitim dili Türkçe olan bir programa devam eden öğrencilerin İngilizce Dil Belgesi (YDS 75, YÖK-DIL 75) veya İngilizce Hazırlık başarı şartını sağlamaları gerekmektedir.