Yandal/Çift Anadal Olanağı

ÇİFT ANA DAL

Çift ana dal programı (ÇAP) Doğuş Üniversitesinde bir lisans programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin, istedikleri ve gerekli şartları sağladıkları takdirde; ikinci bir eğitim-öğretim dalında da lisans diploması olmak üzere iki ayrı diploma almalarını veya ilgi duydukları başka bir eğitim-öğretim dalında bilgilenmelerini sağlamaktadır.

Çift ana dal programına ana dal lisans programının en erken 3'üncü ve en geç 5'inci yarıyılı başında başvurabilir. ÇAP başvuruları başvuru formu ve not belgesi ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılır. Öğrencinin ÇAP'a başvurabilmesi için, başvurduğu döneme kadar devam ettiği ana dal lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, GNO'nun en az 3.00/4 olması ve ana dal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle en üst %20’de bulunması gerekir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencileri, yukarıdaki şartları karşıladıkları takdirde Fen-Edebiyat Fakültesi’ndeki Psikoloji, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık ve İletişim Bilimleri programlarına; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ndeki İşletme, Siyaset ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik programlarına çift ana dal başvurusunda bulunabilirler.

İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencilerinin, Meslek Yüksek Okulundaki ön lisans programlarıyla çift ana dal eğitimi olanağı bulunmamaktadır.

 

 

YAN DAL

 

Yan dal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır. Kayıtlı olduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve yan dal programını en az 2.50/4 genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye, mezun olduğu yarıyıl sonunda yan dal sertifikası verilir. Yan dal sertifikası almak isteyen İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri Fen-Edebiyat Fakültesi’ndeki Psikoloji, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık ve İletişim Bilimleri programlarına; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ndeki İşletme, Siyaset ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik programlarına başvurabilirler.

 

 

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Çift Ana Dal Sertifikasına Başvurabileceği Programlar

 

 Ana Dal


 

1


2


3


4


5


6
İngiliz Dili ve EdebiyatıFen Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim-TercümanlıkPsikoloji Psikoloji (İngilizce) Sosyoloji Türk Dili ve Edebiyatı İletişim Bilimleri
İngiliz Dili ve Edebiyatı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme İşletme (İngilizce) Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

  

 

 

 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Yan Dal Sertifikasına Başvurabileceği Programlar

 

 Ana Dal


 

1


2


3


4


5


6
İngiliz Dili ve EdebiyatıFen Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim-TercümanlıkPsikoloji Psikoloji (İngilizce) Sosyoloji Türk Dili ve Edebiyatı İletişim Bilimleri
İngiliz Dili ve Edebiyatı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme İşletme (İngilizce) Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

 

İngilizce programlarda ÇAP veya yan dal yapmak isteyen öğrencilerin, DÜİYES sınavına girerek başarılı olmaları veya Doğuş Üniversitesi yetkili birimlerince eş değerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavlarda başarılı olduklarını belgelemeleri gerekir.

 

Çift Ana Dal (ÇAP) ve Yan Dal ile ilgili detaylı bilgiye şu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.dogus.edu.tr/docs/default-source/yonergeler/yonergelerimiz/cift-anadal-ve-yandal-yonergesi.pdf