İc-sayfa2

Arş. Gör. Beyza TERZİ SARI'dan bildiri

Arş. Gör. Beyza TERZİ SARI 01-03/06/2022 tarihilerinde I. Uluslararası Ege Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi’ne “Hoca Mes’ûdun Süheyl ü Nevbahar Adlı Mesnevisinin Ronald B. Tobiasın 20 Temel Kurgusu Bağlamında İncelenmesi” başlıklı bildirisiyle katılım göstermiştir.