İc-sayfa2

Arş. Gör. Dr. Ayşe Duygu Yavuz'dan Bildiri

Yavuz, Ayşe Duygu. “‘Öteki’yi Arzulamak  Bağlamında Müfide Ferit Tek’in Pervaneler Romanı İle Zabel Yesayan’ın Son Kadeh Romanında Millî Kimlik Tasavvurları”. Asos Yayınevi,  Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, “6. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu” (18-19-20 Nisan 2019). ISBN: 978-605-7602-29-9