İc-sayfa2

Arş. Gör. Dr. Ayşe Duygu Yavuz'un Makalesi Uluslararası Hakemli Dergide Yayınlandı

Yavuz, Ayşe Duygu. “Peyami Safa’nın Sözde Kızlar Romanında Kadın Kimlikleri”. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (14), Mart 2019: 118-130.
DOI: 10.29000/rumelide.540999. ISSN: 2148-7782 ISSN: 2148-9599 (e)