İc-sayfa2

Arş. Gör. Harun Özalp'tan Bildiri

İletişim Bilimleri bölümünden Arş. Gör. Harun Özalp; İstanbul Aydın Üniversitesi'nin düzenlediği "Uluslararası İletişim Ve Teknoloji Kongresi (CTC 2021)"de,  Öğr. Gör. Akın Yıldırım ile birlikte hazırladığı "İlk Vakadan İlk Aşıya Türkiye'de Pandemi Süreci: Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Tweetleri Üzerine Netnografik Bir İnceleme"  başlıklı bildiriyi sundu.