İc-sayfa2

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Telseren Ömeroğlu’nun yayımlanan makalesi hakkında

Sosyoloji Bölüm Başkanı Aslı Telseren Ömeroğlu’nun “19. Yüzyıl Fransız Oryantalist Resimlerinde Doğulu Kadınlar: Harem, Hamam ve Kamusal Alanda Kadın İmgeleri” başlıklı makalesi Fenerbahçe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanmıştır.

 

Makaleyle ilgili ayrıntılı bilgiye ve makalenin tam metnine şu linkten ulaşılabilir