İc-sayfa2

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Duygu Yavuz'dan Bildiri

Ayşe Duygu Yavuz, Doğuş Üniversitesi bünyesinde 4-5 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen International and Interdisciplinary Conference on Cultural and Critical Studies (IICCCS 2021) konferansında  “Women’s Existence Through Represantations of Space in Works of Adale Ağaoğlu and Michael Cunningham başlıklı bidiriyi sundu.