İc-sayfa2

Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Çürük'ün Makalesi Ankara Üniversitesi Türkoloji Dergisi'nde Yayınlandı

Çürük, Yasemin (2019). “Birleşik Sözcük mü Öbek mi?”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi 23, 1 (2019) 105-122. e-ISSN: 2602-4934 (önceki ISSN: 0255-2981).