İc-sayfa2

Dr. Öğr. Üyesi. Yasemin Çürük'ten Kitap Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Çürük'ün "Sözcükbilim" ( Lexicology) adlı çalışması, "Dilbilim Teorik ve Uygulamalı Alanlar" adlı kitap içinde yayımlanmıştır.