İc-sayfa2

English Literature, Applied Linguistics and Translation Studies Konferası

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi Eylül BİNTEPE, 10-11 Mayıs 2022 tarihlerinde Karabük Üniversitesi’nde “The Disintegration of Reality In Angela Carter’s Nights At The Circus” başlıklı sunumuyla English Literature, Applied Linguistics and Translation Studies Konferası’na katılmıştır.