İc-sayfa2

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi Ömercan TÜM'den bildiri

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi Ömercan TÜM, 1-3 Haziran 2022 tarihlerinde Ege Üniversitesi’nde “Writing Her-story: Double Colonization of Woman in Buchi Emecheta’s Second Class Citizen (1974) and The Joys of Motherhood (1979)” başlıklı sunumuyla I. Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kongresi’ne katılmıştır.