İc-sayfa2

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Ulusal Panel 1

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 8 Aralık 2020, saat: 16.00-18.00  tarihinde Türk Dili Araştırmalarının Geleceği konulu Ulusal panel gerçekleştirdi. 

Panel; Okan Üniversitesi'nden  Prof. Dr. Nadir Engin Uzun'un moderatörlüğünde ve Prof. Dr. Erdoğan Boz (Eskişehir Osmangazi Üni.) Prof. Dr. Engin Yılmaz Sakarya Üniversitesi Dr. Duygu Kamacı Gencer Eskişehir Osmangazi Üni. katılımlarıyla gerçekleşmiştir.