fef-banner
Tarih: 06 Eylül 2022

21. Ulusal Psikloji Kongresi’nde Yapılacak Olan Workshoplar

Workshoplar

ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU KLİNİK GÖZLEM BATARYASI VE GÖRSEL İŞİTSEL SAYI DİZİLERİ TESTİ-B FORMU EĞİTİMİ

Kazanım: Katılımcılar nörogelişimsel bozukluk tanı kategorisine giren ÖÖB konusunda bilgi sahibi olacak; ülkemize adaptasyonu (ÖÖB-KG) ya da standardizasyonu (GİSD-B) yapılmış olan araçlar kullanılarak araçların nitel ve/veya nicel olarak değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibi olacaktır.
Katılımcı sayısı: 40
Verilecek olan sertifika: Katılım Belgesi
Düzenleyen: Uzm. Psk. Sevil Turgut Turan
Koordinatör: Prof. Dr. Sirel Karakaş

NÖROPSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME

Kazanım: Katılımcılar ülkemize standardizasyonu yapılmış olan nöropsikolojik testler, amaca yönelik test seçiminde kullanılan yaklaşımlar, nöropsikolojik değerlendirme görüşmesi ve test sonuçlarını raporlandırma konularında kapsamlı bilgi sahibi olacaktır.
Katılımcı sayısı: 40
Verilecek olan sertifika: Katılım Belgesi
Düzenleyen: Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar, Doç. Dr. Elvin Doğutepe
Koordinatör: Prof. Dr. Sirel Karakaş

ÇOCUK VE GENÇLERDE RUHSAL DEĞERLENDİRME VE GÖRÜŞME TEKNİKLERİ

Kazanım: Katılımcılar çocuk görüşme teknikleri konusunda bilgi sahibi olacaktır. Zor vakalar, hasta mahremiyeti, aile görüşmesi ile ilgili bilgi sahibi olacaktır.
Katılımcı sayısı: 40
Verilecek olan sertifika: Katılım Belgesi
Düzenleyen: Uzm. Psk. Sevil Turgut Turan

Koordinatör: Prof. Dr. Sirel Karakaş

KRONİK AĞRILARDA BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TEKNİKLERLE AĞTI PSİKOTERAPİSİ

Kazanım: Katılımcılar ağrı, kronik ağrı bozukluğu tanısı ve tedavisi hakkında bilgi sahibi olacak; özellikle gelişmiş ülkelerde son zamanlarda kronik ağrı tedavisinde uygulanan Multimodal Pain Therapy ve bilişsel davranışçı tekniklerle ağrı psikoterapisi hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Katılımcı sayısı: 5 - 40
Verilecek olan sertifika: Katılım Belgesi
Düzenleyen: Selçuk İsaoğlu
Koordinatör: Cebrail Polat 

YETİŞKİN BAĞLANMA ZİHİNSEL TEMSİLLERİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN TANITIMI, KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMADA KULLANIMI

Kazanım: Katılımcılar yetişkin bağlanma değerlendirmesinde yaygın kullanılan zihinsel temsil değerlendirme araçlarının uygulama özellikleri ve yorumlama mantığı, zihinselleştirme düzeyinin geliştirilmiş değerlendirme araçlarında sorgulanma biçimi ile bu araçların klinik uygulama ve bilimsel araştırmalarda uygun ve etkili kullanımı hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Katılımcı sayısı: 30
Verilecek olan sertifika: Katılım Belgesi
Düzenleyen: Meltem Anafarta Şendağ

PSİKOLOJİK AĞ ANALİZİ

Kazanım:Katılımcılara psikolojide ağ analizinin teorik temelleri, uygulamada kullanılan ilgili yazılımlar, ağ analizinin kullanım alanları ve sonuçların değerlendirilmesi hakkında bilgi verilecektir. Bu sayede alanyazındaki ağ analizi çalışmalarını daha iyi takip edebileceklerdir.
Katılımcı sayısı: 40
Verilecek olan sertifika: Katılım Belgesi
Düzenleyen:  Ülkü Güreşen

BENLİĞİN UYANMASI: SİNEMASAL DEĞERLENDİRME

Kazanım: Katılımcılar; benliğin kendini var etmesi sürecini, Jung ekolü ve sinemasal anlatım açısından nasıl değerlendirilebileceği konusunda bilgi sahibi olacaktır.
Katılımcı sayısı: 40
Verilecek olan sertifika: Katılım Belgesi
Düzenleyen:  Ezel Avcı

AMOS İLE YAPISAL EŞİTLİK MODELLEME EĞİTİMİ

Kazanım:Katılımcılar, Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Yapısal Eşitlik Modellemesinin temellerini öğreneceklerdir.
Katılımcı sayısı: 40
Verilecek olan sertifika: Katılım Belgesi
Düzenleyen: Cem Şafak Çukur

UYKU

Kazanım: Katılımcılar uykunun davranışsal ve elektrofizyolojik özellikleri hakkında bilgi sahibi olacaklar; genel olarak uyku dönemlerinin hangi kriterlere göre ayrıştırıldığını hakkında fikir sahibi olacak; uykunun ruh sağlığı ve beynin optimum düzeyde çalışmasındaki rolünü kavrayacak; rüyaların ortaya çıkış mekanizması hakkında bilgi sahibi olacak; sağlıklı uyku kavramı, bunu sağlamanın çevresel koşulları ve davranışsal yaklaşımlarını kavrayacaklardır.
Katılımcı sayısı: 40
Verilecek olan sertifika: Katılım Belgesi
Düzenleyen: Doç. Dr. Nakşıdil Yazıhan, Prof. Dr. Sinan Yetkin, Uzm. Dr. Esra Ünverdi Bıçakcı, Dr. Asuhan Par


Workshop kayıt formu için tıklayınız.