Mühendislik Fakültesi
Tarih: 13 Haziran 2022

Arş. Gör. Hasret Can Özen'in Bildirisi

Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Hasret Can Özen 19.04.2022 – 22.04.2022 tarihleri arasında ECPR tarafından düzenlenen çalıştaya “Conceiving Citizenship in the Cases of Political Turmoil: The Continuities and Discontinuities in Weber’s and Arendt’s Approach” (Siyasi kargaşa durumlarında ‘Vatandaşlığı’ düşünmek: Weber ve Arendt’in yaklaşımlarında süreklilikler ve kesintiler) başlıklı sunumuyla katılım sağlamıştır. Çalıştayda ilişkisel kuram açısından klasik vatandaşlık kavramına eleştiriler getirilmiş, değişen dönem ve bakış açısıyla yeni bir vatandaşlık kavramının oluşturulması üzerine kuramsal tartışma yapılmıştır.


Çalıştay detay ve programına buradan ulaşılabilir