Mühendislik Fakültesi
Tarih: 13 Haziran 2022

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Telseren Ömeroğlu'nun Bildirisi

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Telseren Ömeroğlu 16 Nisan’da Ağ-da(Toplumsal Cinsiyet Dayanışma Ağı), Bir arada ve Ada tarafından düzenlenen ‘Ohal Sonrasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mücadelesi Konferansı’nda ‘Otoriter Cinsiyet Rejimlerine Karşı Direniş: İstanbul Sözleşmesi’nin Rolü’ adlı raporu sunmuştur. Bu rapor, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı’nın (AĞ-DA) Civil Rights Defenders ve Humboldt Üniversitesi Center for Comparative Research on Democracy’nin desteğiyle “Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilme Kararına Karşı Toplumsal Cinsiyet Temelli İnsan Hakları Mücadelesini Güçlendirmek” başlığı altında düzenlediği bir dizi etkinlik kapsamında 22 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen “Otoriter Cinsiyet Rejimlerine Karşı Direniş: İstanbul Sözleşmesi'nin Rolü” atölyesinde dile getirilen önerileri içermektedir. Türkiye ve Avrupa’da giderek otoriter cinsiyet rejimlerinin tartışıldığı bu atölyeye Türkiye, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’dan akademisyenler, aktivistler ve sivil toplum örgütü temsilcileri katılmıştır.