Mühendislik Fakültesi
Tarih: 13 Haziran 2022

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Beril Özer Tekin'in Bildirisi

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Beril Özer Tekin 16 – 18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 9. Uluslararası İletişim Günleri / Dijital Çağda İletişim Çalışmaları Sempozyumu’nda özellikle pandemi dönemi’nde artan dijitalleşmenin etkilerinin tartışıldığı ortamda bildiri sunumu gerçekleştirdi. Dr. Öğr Üyesi Nazlı Beril Özer Tekin’in sunum başlığı “Pandemi sürecinde araştırma Etiği ve dijital bölünme ekseninde bir çalışma örneği: Engelli bireyler ve annelerinin yaşam kaliteleri”ydi. Bu çalışma aynı zamanda TÜBİTAK 1001 COVID-19 özel çağrılı program kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Sempozyum programına buradan ulaşabilirsiniz