Mühendislik Fakültesi
Tarih: 13 Haziran 2022

Dr. Öğr. Üyesi Ezel Avcı'nın Sunumu

Seminerde bağlanma  alanında, kendi uzmanlık alanlarına dair bilgi ve deneyimlerini paylaşacak akademisyenlerin ve uzmanların görüşlerini almak amaçlanmıştır. Bu konuda sempozyuma  katılan alan çalışanları, akademisyenler, öğrenciler ve  katılım gösterecek  ailelerin bilgilendirilmesi ve farkındalık kazanmaları sağlanmıştır.