Mühendislik Fakültesi
Tarih: 28 Haziran 2022

Öğretim Üyelerinin Makaleleri ISA tarafından yayımlandı

Sosyoloji Bölümü başkanı Dr. Aslı Telseren Ömeroğlu'nun ve öğretim üyeleri Dr. Dicle Koylan ve Dr. Nazlı Beril Özer Tekin'in makaleleri Uluslararası Sosyoloji Derneği(ISA) tarafından çıkartılan Global Dialogue(Küresel Diyalog) dergisinin 12. sayısında yayınlandı. Makalelerin başlıkları şu şekilde:

  • Gender In/Equality and Feminism in Turkey(Türkiye'de Cinsiyet Eşit(siz)liği ve Feminizm) Dr. Aslı Telseren Ömeroğlu
  • Covid-19 and Middle Class Consumption in Turkey(Türkiye'de Covid-19 ve Orta Sınıf Tüketimi) Dr. Dicle Koylan
  • The Pandemic and "Digital Immigrants" in Turkey(Türkiyede Pandemic ve Dijital Göçmenler) Dr. Nazlı Beril Özer Tekin

Makalelere buradan ulaşılabilir.