Mühendislik Fakültesi
Tarih: 05 Eylül 2022

VIII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Gerçekleştirildi


Fen Edebiyat Fakültesi sorumluluğunda  VIII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları  Sempozyumu, 01-04 Eylül 2022 tarihlerinde 14 Farklı Ülkeden, 46' sı Yabancı, 42'si Türkiye'den olmak üzere Toplam 88 katılımcının iştirakiyle gerçekleştirilmiştir. Sempozyum Koordinatörü, Dr. Öğr. Üyesi Ali Gökçen ÖZDEM, "Bosna Hersek'te Bir Anadolu Kasabası Maglaj ve Camileri" konulu takdimi yapmıştır.