Mühendislik Fakültesi
Tarih: 11 Ağustos 2023

Prof. Dr. Mine Güven'den "Çevrimiçi Haberlerde Aktarım: Kimin Sözü? Kimin Sesi” başlıklı bildiri

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mine Güven, 11-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi’nde düzenlenen 36. Ulusal Dilbilim Kurultayı’na (UDK) “Çevrimiçi Haberlerde Aktarım: Kimin Sözü? Kimin Sesi” başlıklı bildiriyle katılmıştır.