VIII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (Balkanlar’da Kültür, Mimari ve Sanat)

AMAÇ

Balkanlar, coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Balkanlar’ı hâkimiyeti altına alan bütün medeniyetler, Balkanlar’da kalıcı soyut ve somut izler bırakmışlardır. Başta mimari yapılar olmak üzere kültür ve sanat eserleri insanlığın ortak mirasında yerini almıştır. Bu eserler aynı zamanda Balkanlar’daki kozmopolit yapının da somut göstergelerindendir.  Kendine has yapısı ile Balkan kültürünü oluşturan mimari ve sanat eserleri birçok araştırmaya konu olmasına rağmen yeteri kadar incelenmemiştir. Bu bağlamda, Balkanlar’daki kültür, mimari eserler ve sanatsal faaliyetler üzerine yapılan çalışmaları ilim dünyasına sunmak ve tüm araştırmacılara tanıtmak amacıyla; 2022 yılı VIII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu’nun ana teması “Balkanlar’da Kültür, Mimari ve Sanat” olarak belirlenmiş ve sempozyuma sunulan bildirilerin kitaplaştırılarak bu alandaki eksikliğin giderilmesi planlanmıştır.

Sempozyum, 01-04 Eylül 2022 tarihlerinde, Beykent Üniversitesi Taksim Yerleşkesinde icra edilecektir.

KONAKLAMA; Müteakiben Yayımlanacaktır.

ULAŞIM; Katılımcılar kendi imkanları ile İstanbul’a gelecekler, Otel ile Beykent Üniversitesi Taksim Yerleşkesi arasındaki ulaşım, Beykent Üniversitesi tarafından sağlanacaktır.

 • Osmanlı Öncesi Balkanlar’da Mimari Eserler
 • Osmanlı Dönemi Balkanlar’da Mimari Eserler
 • Balkan Müziği
 • Balkan Halk Oyunları
 • Balkanlar’da El Sanatları
 • Balkanlar’da Güzel Sanatlar
 • Balkanlar’da Şiir ve Edebiyat

 • Beykent Üniversitesi, Türkiye
 • Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye
 • Doğuş Üniversitesi, Türkiye
 • İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, Türkiye
 • Trakya Üniversitesi, Edirne
 • Tuzla Üniversitesi, Bosna-Hersek
 • UBTAK (Balkan Tarihi Araştırmaları Komitesi)

 • Özet Gönderimi İçin Son Tarih: 04 Nisan 2022
 • Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 15 Nisan 2022
 • Tam Metin Gönderimi İçin Son Tarih: 29 Temmuz 2022
 • Sempozyum Programının İlanı: 15 Ağustos 2022
 • Sempozyum Günleri: 01 - 04 Eylül 2022

ONUR KURULU

 • Prof. Dr. Adem Korkmaz, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü, Türkiye
 • Prof. Dr. Derman Küçükaltan, İzmir Kavram Meslek Yüksekokul Müdürü, Türkiye
 • Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU, Trakya Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Nermina Hadžigrahić, Tuzla Üniversitesi, Rektörü, Bosna Hersek
 • Prof. Dr. Murat Ferman, Beykent Üniversitesi Rektörü, Türkiye
 • Prof. Dr. Turgut Özkan, Doğuş Üniversitesi Rektörü, Türkiye

DÜZENLEME KURULU BAŞKANLARI

 • Prof. Dr. Ethem Soner Çelikkol, Doğuş Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Hasan Babacan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Metin Ayışığı, Beykent Üniversitesi, Türkiye

DÜZENLEME KURULU

 • Prof. Dr. Abidin Temizer, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Aleksandar Kadijević, Belgrad Üniversitesi, Sırbistan
 • Prof. Dr. Bahaddin Sinsoysal, Doğuş Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Emina Berbić Kolar
 • Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik, Fırat Üniversitesi, Türkiye
 • Prof. Dr. Zafer Gölen, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye
 • Doç.Dr. Ahmet Yaşar, Beykent Üniversitesi, Türkiye
 • Doç. Dr. Nihada Delibegović Džanić, Tuzla Üniversitesi, Bosna-Hersek
 • Dr. Öğr. Üyesi Ali Gökçen Özdem, Doğuş Üniversitesi, Türkiye
 • Dr. Gordana Ronćanin Premović , Karadağ Üniversitesi, Karadağ
 • Dr. Öğr. Üyesi Semih Salman – İzmir Kavram Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı
 • Dr. Öğr. Üyesi Sabri Can Sannav, Trakya Üniversitesi

BİLİM KURULU

S.

Unvanı

Adı Soyadı

Üniversite/Kurum

Bölüm

1

Prof. Dr.

Abdullah Şevki Duymaz

Sosyal Bilimler Üniversitesi

Sanat Tarihi

2

Prof. Dr.

Abdullah Soykan

Balıkesir Üniversitesi

Coğrafya

3

Prof. Dr.

Abdülkadir Donuk

Beykent Üniversitesi

Tarih

4

Prof. Dr.

Ahmet Aksin

Fırat Üniversitesi

Tarih

5

Prof. Dr.

Alaattin Aköz

Selçuk Üniversitesi

Tarih

6

Prof. Dr.

Anisora Popa

Galați “Dunărea De Jos” Üniversitesi, Romanya

Tarih

7

Prof. Dr.

Božidar Jezernik

Ljubljana Üniversitesi, Slovenya

Antropoloji

8

Prof. Dr.

Damir Matanović

Osijek Üniversitesi, Hırvatistan

Tarih

9

Prof. Dr.

Ekrem Čausević

Zagreb Üniversitesi, Hırvatistan

Türkoloji

10

Prof. Dr.

Ema Miljković

Belgrad Üniversitesi

Şarkiyat Çalışmaları

11

Prof. Dr.

Emine Dingeç,

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Tarih

12

Prof. Dr.

Hatice Oruç

Ankara Üniversitesi

Tarih

13

Prof. Dr.

Izet Šabotić

Tuzla Üniversitesi, Bosna-Hersek

Tarih

14

Prof. Dr.

Maria Djindjic

Belgrad Üniversitesi, Sırbistan

Tarih

15

Prof. Dr.

Mehmet Ali Ünal

Pamukkale Üniversitesi

Tarih

16

Prof. Dr.

Mehmet Demirtaş

Bitlis Eren Üniversitesi

Tarih

17

Prof. Dr.

Mehmet İnbaşı

Erciyes Üniversitesi

Tarih

18

Prof. Dr.

Mehmet Yavuz Erler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tarih

19

Prof. Dr.

Mustafa Öztürk

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Tarih

20

Prof. Dr.

Necdet Hayta

Gazi Üniversitesi

Tarih

21

Prof. Dr.

Orhan Kılıç

Fırat Üniversitesi

Tarih

22

Prof. Dr.

Osman Köse

Polis Akademisi

Tarih

23

Prof. Dr.

Slobodan Ilić

Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC

Tarih

24

Prof. Dr.

Šerbo Rastoder

Montenegro Üniversitesi, Karadağ

Tarih

25

Doç. Dr.

Alina Beatrice Cheșcă

Galați “Dunărea De Jos” Üniversitesi, Romanya

Filoloji

26

Doç. Dr.

Bilgin Çelik

Dokuz Eylül Üniversitesi

Tarih

27

Doç. Dr.

İbrahim Serbestoğlu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Tarih

28

Doç. Dr.

Eyüp Kul

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Tarih

29

Doç. Dr.

İbrahim Kelağa Ahmet

Trakya Üniversitesi

Yunan Dili ve Edebiyatı

30

Doç. Dr.

İsmail Avcı

Balıkesir Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

31

Doç. Dr.

Marijan Premovıć,

Montenegro Üniversitesi, Karadağ

Tarih

32

Doç. Dr.

Memli Krasniqi

Albanoloji Enstitüsü Kosova

Tarih

33

Doç. Dr.

Nihada Delibegovıć Džanić

Tuzla Üniversitesi, Bosna-Hersek

İngiliz Dili ve Edebiyatı

34

Doç. Dr.

Dimitar V. Atanassov

Bulgaristan Bilimler Akademisi

Tarih

35

Doç. Dr.

Ferhan Kırlıdökme Mollaoğlu

Trakya Üniversitesi

Balkan Dilleri ve Edebiyatı

36

Doç. Dr.

Said Olgun

Siirt Üniversitesi

Tarih

37

Doç. Dr.

Bülent Akyay

Trakya Üniversitesi

Balkan Araştırma Enstitüsü

38

Dr. Öğr. Üyesi

Vahit Cemil Urhan

Trakya Üniversitesi

Balkan Araştırma Enstitüsü

39

Dr. Öğr. Üyesi

Bilge KARBİ

Beykent Üniversitesi

Tarih

40

Dr. Öğr. Üyesi

Nilay Özcan Uslu

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

- Mimarlık

41

Dr. Öğr. Üyesi

Soner DURSUN

Beykent Üniversitesi

Tarih

42

Dr. Öğr. Üyesi

Umut Devrim Tunca

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

Mimarlık

43

Dr.

Hasan Bello

Albanoloji Çalışmaları Enstitüsü

Tarih

44

Dr.

Hatixhe Ahmedi

Kosova Devlet Arşivleri

 

45

Dr.

Redzep Skrijelj

Novi Pazar Devlet Üniversitesi, Sırbistan

Tarih

46

Dr.

Roxana Coman

Bükreş Belediye Müzesi

 

47

Dr.

Wojciech Szczepański

Polonya Akademisi

Balkan Çalışmaları

SEKRETARYA

 • Arş. Gör. Cem Bayındır Beykent Üniversitesi, Türkiye
 • Arş. Gör. Fatih Karlıoğlu, Beykent Üniversitesi, Türkiye
 • Arş. Gör. Umut Sergen Dal, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye
 • Arş. Gör. Tuncay Pusat, Doğuş Üniversitesi, Türkiye

 

1- Makaleler aşağıda belirtilen ilkelere göre hazırlanmalıdır. Yazım kurallarına göre hazırlanmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.
2- Makalelerde içerik sırası şöyle olmalıdır: Türkçe başlık, İngilizce başlık, Türkçe özet ve anahtar kelimeler, İngilizce özet (abstract) ve anahtar kelimeler (key words), ana metin, sonuç, kaynakça, varsa ekler (harita, şekil vs.). Özetler 150-200, anahtar kelimeler ise 3-5 kelime arasında olmalıdır.
Sayfa Düzeni
 
a) Makaleler Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi       düzenlenmelidir:
  - Kâğıt Boyutu: Özel Boyut Genişlik: 13,5 cm
  - Yükseklik: 21 cm
  - Üst Kenar Boşluk 2 cm
  - Alt Kenar Boşluk 2 cm
  - Sol Kenar Boşluk 2.5  cm
  - Sağ Kenar Boşluk 2 cm
  - Paragraf Başı 0.5 cm
  - Blok Alıntı (Sağdan ve Soldan) 1 cm (Paragraf başı olmadan)
  - Yazı Tipi Times New Roman
  - Yazı Tipi Stili Normal
  - Ana Metin Boyutu 11
  - Özet Boyutu 9
  - Blok Alıntı Boyutu 9
  - Dipnot Metin Boyutu 9
  - Paragraf Aralığı Önce 0 nk, sonra 6 nk
  - Satır Aralığı Tek
 b) Makalelerde sayfa numarası, üst ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.
 c) Makalenin Türkçe ana başlığı büyük harflerle ve koyu, İngilizce başlığı ise kelimelerin ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle, koyu ve italik olarak yazılmalıdır. Ara başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır.
 d) İmla, noktalama ve kısaltmalar için Türk Dil Kurumunun güncel yazım kılavuzu esas alınmalıdır.
 e) Kaynak göstermede dipnot yöntemi kullanılmalıdır. Dipnotlar, cümle bitiminde noktadan sonra verilmelidir.
 f) Dipnotlarında "Ad Soyad" sıralaması, kaynakçada ise "Soyad, Ad" sıralaması tercih edilir. Kitaplar için dipnotlarında verilen sayfa numaralarına kaynakçada gerek yoktur. Ancak süreli yayınlar için sayfa aralıkları kaynakçada gösterilmelidir.
 g) Eserlerde yayım yeri ve tarihi arasına virgül koyulmamalıdır. Virgül, nokta vs. karakterlerden sonra bir boşluk bırakılmalıdır.
Örnek
Dipnotta
Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul 2005, s. 153.
Zafer Gölen, "1852-53 Karadağ Askerî Harekâtı ve Sonuçları", History Studies, Volume: 1/1, 2009, s. 214.
Ömür Ceylan, "Klasik Türk Şiirinde Turnaya Dair", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Sayı: 28, 2003, s. 35-42.
Kaynakçada
Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul 2005.
Gölen, Zafer, "1852-53 Karadağ Askerî Harekâtı ve Sonuçları", History Studies, Volume:1/1, 2009, s. 212-296.
Bir eser dipnotunda ilk defa kullanıldığı zaman eserin tam künyesi verilmelidir.
Örnek
Hilmi Ziya Ülken, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, İstanbul 2005, s. 153.
Bir eser dipnotunda ikinci defa kullanılacaksa yazar adının ilk harfi ve soyadından sonra a.g.e. (adı geçen eser, italik ), a.g.m. (adı geçen makale, italik), a.g.t. (adı geçen tez, italik) gibi kısaltmalar kullanılır.
Örnek
H.Z. Ülken, a.g.e., s. 45.
Bir yazarın birden fazla aynı tür eseri kullanılacaksa eserlerin isimleri kısaca yazılmalıdır.
Örnek
Z. Gölen, "1852-53 Karadağ...", s. 214.
Z. Gölen, "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e...", s. 185.
Tezlerde yazar adı, tezin adı, tezin türü, yapıldığı kurum, yer ve tarih sıralaması dikkate alınır.
Örnek
Abidin Temizer, Karadağ'ın Sosyal ve Ekonomik Yapısı (1853-1913), Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun 2013, s. 65.
Arşiv Belgelerinde önce tam künye verilir, parantez içinde kısaltmaları gösterilir. Sonraki kullanımlarda sadece kısaltmalar kullanılır. Dipnotta öncelikle belgenin bulunduğu arşiv gösterilir. Ardından hangi katalogda bulunduğu (italik yazılır) ve katalog numarası gösterilir. En son belgenin tarihi yazılır. Hicri ve/veya rumi tarihlerin yanında parantez içinde miladi tarih de yazılmalıdır.
Örnek
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Harici Siyasi Kalemi (HR. SYS), Dosya No: 145, Gömlek No: 12, Tarih: 12 Recep 1241 (20 Şubat 1816).
BOA, HR. SYS, 153/32, Tarih: 12 Safer 1242 (15 Eylül 1826).
İki yazarlı eserlerde her iki yazarın ismi de yazılır. Ancak üç ve daha fazla yazarlı eserlerde birinci sıradaki yazarın adı yazılır, ardından vd. kısaltması kullanılır.
Örnek
İki yazarlı
İlhan Tekeli-Selim İlkin, Cumhuriyetin Harcı 2 Köktenci Modernitenin Ekonomik Politikasının Gelişimi, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2010, s. 56.
Üç ve daha fazla yazarlı
Durmuş Yalçın vd.,Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2005, s. 174.
Metni yayına hazırlanmış eserlerde yazar adı, eser adı, yayına hazırlayan(lar), yayınevi, basım yeri ve tarihi sıralaması takip edilir. Çeviri eserlerde de aynı sıralama takip edilir.
Örnek
Böcüzade Süleyman Sami, Isparta Tarihi, Hazırlayan: Hasan Babacan, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları, Isparta 2012, s. 85.
Misha Glenny, Balkanlar 1804–1999, Milliyetçilik, Savaş ve Büyük Güçler, Çeviren: Mehmet Harmancı, Sabah Kitapları, İstanbul 2001, s. 37.
Yazmalarda yazar, eser adı, yazmanın bulunduğu kütüphane veya arşiv ve yer numarası, varak sıralaması takip edilir.
Örnek
Ergirili Ahmed Hilmi ibn-i Resul, Osmanlı-Karadağ Muhârebâtı Tarihçesi, İstanbul Üniversitesi Yazma Eserler Kütüphanesi, nr: 10071, varak: 10a, 11b.
Editörlü çalışmalarda, yazar adı, makale adı, eser adı, editör, yayınevi, basım yeri ve tarihi sıralaması takip edilir.
Örnek
Tuncay Ercan Sepetçioğlu, "Anadolu'ya İskân Edilen Balkan Savaşları Muhacirlerine Dair Tarih Alanındaki Çalışmalara Metodolojik Öneriler", Balkan Tarihi Araştırmalarına Metodolojik Yaklaşımlar, Editör: Abidin Temizer, Libra Kitap, İstanbul 2014, s.308.
Ansiklopedi maddelerinde, yazar adı, madde, ansiklopedi adı, cilt numarası, yayın evi, basım yeri ve tarihi sıralaması takip edilir.
Örnek
Hamza Akın, "Miras", Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt: 30, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2012, s. 144.
Gazete yazılarında, varsa yazar adı, başlık, gazete adı, varsa sayı numarası, tarihi ve sayfa numarası sıralaması takip edilir.
Örnek
Yazarlı
Babanzade İsmail Hakkı, "Siyaset: Balkan Muharebesi", Tanin, Numara: 1631, 1 Receb 1331, s. 1.
Yazarsız
"Romanya'nın Kuvve-i Askeriyesi", Tanin, Numara: 1655, 3 Şaban 1331, s. 1.
İnternet kaynaklarında, varsa yazar adı, yazı başlığı, web adresi, erişim tarihi. Yapılan alıntılar veya kullanılan bilgi, asıl kaynağa ulaşma imkânı varsa mutlaka oradan alınmalı, internet kaynakları bu bilgiye ulaşmada bir araç olarak kullanılmalıdır.
Örnek
Hamza Aktan, "Miras", http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c30/c300087.pdf, erişim tarihi: 23.02.2014.

 • 01 EYLÜL 2022, GELİŞ, OTELE YERLEŞME VE KOKTEYL
 • 02-03 EYLÜL 2022, SEMPOZYUMUN İCRASI VE KAPANIŞ
 • 04 EYLÜL 2022, SOSYAL PROGRAM VE UĞURLAMA

BİLİMSEL SEKRETERYA

Prof. Dr. Abidin Temizer
E-posta: abitem@gmail.com

Dr. Öğr. Üyesi Ali Gökçen Özdem
E-posta: aozdem@dogus.edu.tr


Başvuru için tıklayınız.

dogus-uni-logo  beykent-logo  kavram-logoburdur-maku trakya-logo   tuzla-logo   ubtak-logo   ubtas-logo