Staj Değerlendirme Süreci

Staj Değerlendirme Süreci

Stajın değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki belgeler stajı takip eden yarıyıl başından itibaren en geç iki hafta içerisinde Bölüm Staj Sorumlusuna teslim edilmektedir.

  1. Öğrenci tarafından doldurulup işyerine onaylatılacak ve yapılan çalışmaların dökümünü gösteren “Staj Defteri”.  Staj defteri Doğuş Üniversitesi Önlisans/Lisans Uygulamalı Eğitimler Yönergesinin (Staj Yönergesi) 16. Maddesinde açıklanan şekil ve içerik şartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Kaşeli, imzalı, ön sayfa fotoğraflı ve mühürlü olacak şekilde düzenlenmelidir.
  2. Öğrenci tarafından hazırlanacak olan “Staj Raporu”. Staj Raporu, Uygulamalı Eğitimler Yönergesinde (Staj Yönergesi) açıklanan şekil ve içerik şartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
  3. Öğrencinin staj yaptığı kurum tarafından doldurulacak “Stajyer Öğrenci Değerlendirme Formu”
  4. Öğrenci tarafından doldurulacak “Staj Değerlendirme Formu”
  5. İşsizlik Sigortası Fonu – (kaşeli ve imzalı ve ücret alındıysa banka dekontu)

*Staj yapacak öğrenci, staj defterini staj bitiminden sonra 2 hafta içerisinde Bölüm Başkanına şahsen teslim eder.