Yandal/Çift Anadal Olanağı

YANDAL

 

Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır. Kayıtlı olduğu lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve yan dal programını en az 2,00 genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye, mezun olduğu yarıyıl sonunda “Yandal Sertifikası” verilir.

 

ÇİFT ANADAL

 

Çift Anadal Programı’nın amacı, kayıtlı olduğu diploma programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yükseköğretim Alan Yeterlilikleri de dikkate alınarak, aynı zamanda ikinci bir dalda Lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Bu doğrultuda, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri sosyal ve beşeri bilimlerin her alanında Çift Anadal Programı’na başvurabilirler.

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün Karşılıklı Çift Anadal Programı olan Bölümler :

ANADAL  ÇAP _1 ÇAP _2 ÇAP _3 ÇAP _4 ÇAP _5
Türk Dili ve Edebiyatı Fakülte İçi İletişim Bilimleri İngiliz Dili ve Edebiyatı Sosyoloji Psikoloji  
Türk Dili ve Edebiyatı Diğer Fakülteler Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Oyunculuk Moda Tasarımı Görsel İletişim Tasarımı
Türk Dili ve Edebiyatı Diğer Fakülteler Uluslararası İlişkiler Hukuk